Nghệ nhân xếp lá dừa Hà Tho's Teams
Team NameContestRole