thi công gian hàng triển lãm k69's Teams
Team NameContestRole