hiwang123 | CodeChef User Profile for Hsin-Yi, Wang | CodeChef