CenVip - Đẳng Cấp Đế Vương 2022's Teams
Team NameContestRole