Thuật ngữ Chuyên ngành's Teams
Team NameContestRole