Vật Tư Điện Lạnh Tín Quang's Teams
Team NameContestRole