Thiết Bị Điện Đặng Gia Phát's Teams
Team NameContestRole