Abhishek Shrivastav's submission of How much Scholarship | CodeChef