Nikolay Domashenko's submission of Xor Again | CodeChef