Abhishek Yadav's submission of Xenny and Alternating Tasks | CodeChef