Divyanshu Raj Srivastava's submission of W String | CodeChef