Nikolay Domashenko's submission of Two vs Ten | CodeChef