Nikolay Domashenko's submission of Testing Robot | CodeChef