Nikolay Domashenko's submission of Total Score | CodeChef