Vasu Vadhvaniya's submission of Three Points | CodeChef