Abhishek Shrivastav's submission of Three Boxes | CodeChef