Abhishek Yadav's submission of Shift The String | CodeChef