Vasu Vadhvaniya's submission of Chopsticks | CodeChef