Abhishek Yadav's submission of Triplets | CodeChef