Abhishek Yadav's submission of Uniform Strings | CodeChef