Hitesh V. Bhagchandani's submission of Split Stones | CodeChef