Abhishek Yadav's submission of Traversing Grid | CodeChef