Shreyash Gupta's submission of SMS Analyzer | CodeChef