Akshay Joshi's submission of Sherlocked String | CodeChef