Abhishek Yadav's submission of SHOPPING | CodeChef