Shreyans Sheth's submission of Strange Matrix | CodeChef