Abhishek Yadav's submission of Copy-Paste | CodeChef