Abhishek Shrivastav's submission of Prime Tuples | CodeChef