Abhishek Shrivastav's submission of Palpal Strings | CodeChef