Nishchith K's submission of Make XOR zero | CodeChef