Abhishek Shrivastav's submission of MEX-OR | CodeChef