Srinivas Devaki's submission of Many Chefs | CodeChef