Abhishek Shrivastav's submission of Lucky Four | CodeChef