Nikolay Domashenko's submission of Kitchen Timetable | CodeChef