Gorakh Gupta's submission of K-Foldable String | CodeChef