Yevhen Zadorozhnii's submission of Imagine Polygons | CodeChef