Abhishek Yadav's submission of Funny Vows | CodeChef