Rishav Goyal's submission of Hotel Bytelandia | CodeChef