Hitesh V. Bhagchandani's submission of Gravity Guy | CodeChef