Abhishek Yadav's submission of Gotham PD | CodeChef