Shikhar Srivastava's submission of Greedy puppy | CodeChef