Nishchith K's submission of Greedy puppy | CodeChef