Nikolay Domashenko's submission of Garden Squares | CodeChef