Abhishek Shrivastav's submission of Chef and Fruits | CodeChef