Abhishek Shrivastav's submission of Grade The Steel | CodeChef