Abhishek Shrivastav's submission of Valid Triangles | CodeChef