Abhishek Shrivastav's submission of Id and Ship | CodeChef