Abhishek Shrivastav's submission of Sum of Digits | CodeChef