Vladislav Vishnevski's submission of Flipping Coins | CodeChef