Nikolay Domashenko's submission of Fake GCD | CodeChef